Elektronické dokumenty

benefit projektu


Benefit.pdf


věcný a technický popis projektu


Věcný a technický popis projektu II.docx


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad


smlouva o dotaci.pdf


dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci


dodatek č.1.pdf


průběžná monitorovací zpráva k 31.08.2011


MZ průběžná.pdf


dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci


dodatek č.2 ke smlouvě o dotaci.pdf


závěrečná monitorovací zpráva s Žádostí o Platbu


ZMZ s ŽoP.pdf


Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu:


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za monitorovací období 30.11.2011 - 29.11.2012


1.MZU_scan_02173_ORVZ_3274_2013.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za monitorovací období 30.11.2012 - 29.11.2013


2.MZU_scan_ORVZ3833_2013_02173.pdf


Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za monitorovací období 30.11.2013 - 29.11.2014


3.MZU_ORVZ_3559_2014_02173.pdfČtvrtá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za monitorovací období 30.11.2014 - 29.11.2015 Pátá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za monitorovací období 30.11.2015 - 29.11.2016Administrace projektu ukončena.