Elektronické dokumenty

Věcný a technický popis projektu


VTP.docx


Benefit projektu


Benefit_Žižkova I_02598.pdf


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená dne 11.01.2013


Sml_o_dotaci_02598_Žižkova I.pdf


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace uzavřený dne 12.03.2013 - změna harmonogramu projektu


Dodatekč.1_změna_harmonogramu_projektu02598.pdf


Dodatek č. 2 je Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace uzavřený dne 09.07.2013 - změna hodnot indikátorů projektu


Dodatekč.2_změna_indikátorů_projektu02598.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu za sledované období 02.01.2012 - 29.04.2013


ZMZ.final.16.7.2013.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 30.04.2013 - 29.04.2014 předložená poskytovateli dotace 15.05.2014:


1.MZU_final13.05.2014ORVZ_1431_2014_02598.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 30.04.2014 - 29.04.2015 předložená poskytovateli dotace 19.05.2015:


2.MZU_ORVZ_1301_2015_02598.pdf


Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 30.4.2015 - 29. 4. 2016


2598 3. MZU Žižkova I  provizorní s podpisem.pdf


2598 3. MZU Žižkova I s podpisem.pdf