Elektronické dokumenty

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu - oblast podpory 14.2.1. - Integrované projekty rozvojových center

metodický pokyn ke způsobilým výdajům- Integr.projekty rozvoj.center.doc

Benefit (žádost)

žádost Benefit.pdf

Finanční a technické hodnocení projektu

Finanční a technické hodnocení.doc

Oznámení o schválení projektu k financování

oznámení o schválení projektu k financování.pdf

Rozpočty dle jednotlivých ulic

rozpočet investiční - ulice.xls Rozpočty ulic.xls

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad z 09.11.2009

Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

Etapová monitorovací zpráva ze dne 10.12.2009 (1.etapa)

EMZ 1.etapa Rek.ulic.pdf 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace

Dodatek ke smlouvě o dotaci - rekon.ulic.pdf

Průběžná monitorovací zpráva ze dne 31.05.2010

PMZ.pdf, PMZ rozpočet.pdf elektronická verze

Dodatek č.2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace

dodatek č.2  ke smlouvě o dotaci - ulice.pdf

Závěrečná monitorovací zpráva s Žádostí o platbu z 28.12.2010

závěrečná MZ ulice (dvě etapy).pdf 

Dodatek č. 3 a 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace

dodatek č.4.pdf  dodatek č3 01337.pdf

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace uzavřený 02.04.2015 - uložení tzv. sníženého odvodu

Dodatekč.5_01337.pdf

Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu:

První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 06.01.2011 - 05.01.2012

1.MZU_01337_13.2.2013_scan.pdf

Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 06.01.2012 - 05.01.2013

2.MZU_01337_ORVZ_2460_2013.pdf

Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 06.01.2013 - 05.01.2014

3.MZU_01337_ORVZ_148_2014.pdf

Čtvrtá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 06.01.2014 - 05.01.2015 předložena poskytovateli dotace 29.01.2015:

4.MZU_01337_ORVZ_190_2015.pdf 

Pátá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 06.01.2015 - 05.01.2016

5.MZU_ORVZ_291_2016_01337.pdf

Administrace projektu ukončena.