Elektronické dokumenty

Benefit projektu:


žádost_E.Beneše.pdf


Věcný a technický popis projektu:


VTP_E Beneše_10_5 Final.docx


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená 25.02.2014:


Sml_o_dotaci_02713.pdf


Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřený 26.06.2014:


Dodatek č. 1_ke_sml_o_dotaci_02713.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu s ŽoP


ZMZ_final22.08.2014_02713.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 30.04.2014 - 29.04.2015 předložena poskytovateli dotace 18.05.2015.


1.MZU_ORVZ_1233_2015_02713.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 30.04.2015 - 29.04.2016 předložena poskytovateli dotace 25.05.2016.


2.MZU_02713.pdf


Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 30.04.2016 - 29.04.2017 předložena poskytovateli dotace 25.05.2017.


3.MZU_02713.pdf


Čtvrtá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 30.04.2017 - 29.04.2018 bude předložena poskytovateli dotace do 27.05.2018