Elektronické dokumenty

Benefit projektu:


žádost_F.Šrámka_02715.pdf


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená 25.02.2014:


Sml_o_dotaci_02715.pdf


První průběžná monitorovací zpráva projektu za sledované období 25.02.2014 - 31.08.2014:


1.PMZ_ORVZ_3004_2014_02715.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu za sledované období 02.01.2013 - 01.12.2014:


ZMZ_ORVZ_396_2015_02715.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 02.12.2014 - 01.12.2015 bude předložena poskytovateli dotace 21.12.2015.


1.MZU_02715.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 02.12.2015 - 01.12.2016 bude předložena poskytovateli dotace do 31.12.2016