Elektronické dokumenty

Benefit projektu:


žádost_gen.Svobody_02714.pdf


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená 25.02.2014:


Sml_o_dotaci_02714.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu:


ZMZ_ORVZ_2820_2014_02714.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu předložená poskytovateli dotace 22.07.2015:


1.MZU_02714.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu předložená poskytovateli dotace 22.07.2016:


2.MZU_02714.pdf


Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu předložená poskytovatel dotace 26.07.2017


3.MZU_02714.pdf


Čtvrtá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu bude předložena poskytovateli dotace do 26.07.2018