Elektronické dokumenty

Benefit projektu:


žádost_J.Plachty.pdf


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená 25.02.2014:


Sml_o_dotaci_02712.pdf


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace uzavřený 29.05.2014 - změna plánované hodnoty indikátoru projektu - navýšení


Dodatek č.1_02712.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu se Žádostí o platbu 


ZMZ_final17.06.2014ORVZ_1935_2014_konečná_02712.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 08.02.2014 - 07.02.2015 předložena poskytovateli dotace 06.03.2015 (dosud neschválena):


1.MZU_ORVZ_485_2015_02712.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 08.02.2015 - 07.02.2016 předložena poskytovateli dotace 18.02.2016


2.MZU_02712.pdf


Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 08.02.2016 - 07.02.2017 předložena poskytovateli dotace 03.03.2017


3.MZU_02712.pdf


Čtvrtá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 08.02.2017 - 07.02.2018 bude předložen poskytovateli dotace do 07.03.2018