Elektronické dokumenty

Benefit projektu:


žádost_Žerotínova.pdf


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená 31.03.2014:


Sml_o_dotaci_02826_2014000633.pdf


Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace uzavřený 07.01.2015


Dodatekč.1_02826.pdf


První průběžná monitorovací zpráva projektu předložená poskytovateli dotace 20.10.2014


1.PMZ_ORVZ_3027_2014_02826.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu předložená poskytovateli dotace 17.12.2014


ZMZ_ORVZ_800_2015_02826.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 18.12.2014 - 17.12.2015 předložena ÚRR 18.01.2016


1.MZU_ORVZ_138_2016_02826.pdf