Elektronické dokumenty

Benefit projektu


Benefit_Čechova(úsek Žižkova-Mlýnská stoka)_02599.pdf


Věcný a technický popis projektu


VTP.docx


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená  23.1.2013


Smlouva_o_dotaci_02599_Čechova.pdf


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřený 12.4.2013 - změna harmonogramu projektu


Dodatekč.1_02599.pdf


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřený 9.7.2013 -


změna hodnot indikátorů projektu


Dodatekč.2_02599.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu 


ZMZ_02599_16.8.2013_scan.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu:


1.MZU_final17_07_2014ORVZ_2257_2014_02599.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu:


2.MZU_ORVZ_2360_2015_02599.pdf


Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu:


3.MZU_02599.pdf