Elektronické dokumenty

Benefit Benefit_Prevod_linky_c1_město CB.pdf


Finanční a ekonomické hodnocení projektu FEH_prevod linky_c1_verze final.doc


Smlouva o dotaci Smlouva_ROP_Prevod_linky_c.1.pdf


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci Dod.č.1 ROP z 7.9.2011.pdf


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dotaci Dod.č.2 ROP z 14.11.2012.pdf


Průběžná monitorovací zpráva 1.PMZ k 31.10.2010.pdf


Průběžná monitorovací zpráva 2.PMZ z 8.8.2011 upravená.pdf


Průběžná monitorovací zpráva 3.PMZ 11.11.2011  doplněná.pdf


Průběžná monitorovací zpráva 4.PMZ 4.5.2012.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva ZMZ 27.9.2012.pdf


Žádost o platbu ŽOP 27.9.2012.pdf


Zpráva o udržitelnosti projektu č. 1 Zpráva o udržitelnosti 29.10.2013.pdf


Zpráva o udržitelnosti projektu č. 2 2. MZU 02014 z 21 10 2014.pdf


Zpráva o udržitelnosti projektu č. 3 02014 - 3. MZU  25 11 2015.pdf