Elektronické dokumenty

Prohlášení o partnerství ze dne 28.7.2008

2008001737_prohlášení o partnerství Lída Polesná.pdf

Smlouva o poskytnutí dotace Statutárního města SK Vodnímu slalomu ČB ze dne 16.12.2008

2008002768_smlouva o poskytnutí dotace 300 tis_SK Vodní slalom.pdf

Závazný příslib kofinancování projektu ze dne 28.7.2008

2008001731_závazný příslib kofinancování_Lída Polesná.pdf

Harmonogram

harmonogram.xls

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

způsobilé výdaje projektu.doc

Vyúčtování dotace dle smlouvy č.2008002768 ze dne 16.12.2008

vyúčtování dotace.pdf

Smlouva o partnerství ROP (materiál v RM dne 20.5.2009)

smlouva o partnerství SK Vodní slalom.doc důvodová zpráva.doc 

Podepsaná Smlouva o partnerství ROP s SK Vodní slalom ze dne 22.5.2009

Smlouva o partnerství ROP.pdf

Roční zprávy partnera:

SKVS - zpráva IPRM 2013.doc

SKVS - zpráva IPRM 2014.doc