Elektronické dokumenty

Sledované období:  26.6.2008 - 31.1.2011 (01338) 

Benefitová žádost projektu

Benefit_projektu_01338.pdf

Rozpočet projektu

Rozpočet k managementu tematickému.doc

Průběžná monitorovací zpráva za sledované období 09.04.2010 - 31.10.2010

průběžná MZ.pdf

Závěrečná monitorovací zpráva projektu s ŽoP

ZMZ s ŽoP3.pdf

První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 01.2.2011 - 31.01.2012

MZ  udržitelnost č.1.pdf

Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 01.02.2012 - 31.01.2013

2.MZU_01338_ORVZ_3310_2013.pdf

Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 01.02.2013 - 31.01.2014

3.MZU_ORVZ_420_2014_01338.pdf

Čtvrtá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 01.02.2014 - 31.01.2015

4.MZU_ORVZ_393_2015_01338.pdf

Pátá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 01.02.2015 - 31.01.2016

5.MZU_ORVZ_446_2016_01338.pdf

Sledované období:  01.11.2010 - 31.01.2015 (02349)

Benefitová žádost projektu 

Benefit projektu_02349.pdf

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřená 21.09.2012

Smlouva o dotaci 21.9.2012.pdf

Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z 21.09.2012 týkající se přechodu indikátoru "Počet pracovních míst" z předcházejícího projektu (01338)

Dod.č.1 ke smlouvě o dotaci 21.9.2012.pdf

Průběžné monitorovací zprávy projektu:

První průběžná monitorovací zpráva za sledované období 21.09.2012 - 31.03.2013

1.PMZ_scan_02349_05.04.2013.pdf

Druhá průběžná monitorovací zpráva za sledované období 01.04.2013 - 30.09.2013

2.PMZ_ORVZ_3151_2013_30.09.2013.pdf

Třetí průběžná monitorovací zpráva za sledované období 01.10.2013 - 31.03.2014

3.PMZ_ORVZ_1082_2014_14.04.2014.pdf

Čtvrtá průběžná monitorovací zpráva za sledované období 01.04.2014 - 30.09.2014

4.PMZ_ORVZ_2984_2014_02349.pdf

Závěrečná monitorovací zpráva projektu předložená poskytovateli dotace 30.01.2015:

ZMZ_final17.08.2015_02349.pdf

První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 01.02.2015 - 31.01.2016 předložena poskytovateli dotace 17.02.2016:

1.MZU_ORVZ_402_2016_02349.pdf

Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 01.02.2016 - 31.01.2017 předložena poskytovateli dotace 23.02.2017