Elektronické dokumenty

Benefit projektu:


žádost_zanádražka_4.etapa.pdf


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená 31.03.2014:


Sml_o_dotaci_02827_2014000634.pdf


Průběžná monitorovací zpráva projektu za období 31.03.2014-30.09.2014 předložena poskytovateli dotace 06.10.2014:


1.PMZ_ORVZ_3068_2014_02827.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu za období 01.01.2007 - 22.01.2015 předložena poskytovateli dotace 05.02.2015:


ZMZ_ORVZ_2061_2015_02827.pdf


1. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 23. 1. 2015 - 22. 1. 2016 předložená poskytovateli dotace 17. 2. 2016:


1. MZU Zanádražní komunikace - 4. etapa 1702 2016 02827.pdf


2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 23. 1. 2016 - 22. 1. 2017 předložená poskytovateli dotace 16. 2. 2017


2. MZU Zanádražní komunikace - 4 etapa 1402 2017 02827.pdf


3. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 23. 1. 2017 - 22. 1. 2018 plán: únor 2018


4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 23. 1. 2018 - 22. 1. 2019 plán: únor 2019


5. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 23. 1. 2019 - 22. 1. 2020 plán: únor 2020