Elektronické zápisy se osvědčily, do mateřinek začnou v dubnu

Už několik let připravuje město elektronické zápisy dětí do mateřských i základních škol a jak praxe ukazuje, rodičům tento způsob vyhovuje. Letošní vyhlášení zápisu do mateřských škol bude 27. března na webu města a obvyklým způsobem jej zveřejní i škola. „Žádost bude k dispozici na webovém portálu https://zapismscb.c-budejovice.cz/ od 3.4 do 30.4. Pro její vyplnění mohou rodiče využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění, popřípadě vytvořit vlastní 10 místný číselný kód, který zajistí anonymitu dítěte,“ popisuje postup náměstek primátora Viktor Vojtko.

Žádosti jsou jednotné a po jejich vyplnění si je rodiče vytisknou a od 2.5 do 3.5. ji odevzdají v příslušné mateřské škole. Stále ale zůstává ve hře i možnost fyzického vyzvednutí žádosti ve školce, a to dne 25.4. Rodiče mohou žádost elektronicky vyplnit a vytisknout také přímo na odboru školství českobudějovického magistrátu, kde je vždy v pracovní době zřízeno samostatné kontaktní centrum. 

Přijímací řízení je i nadále rozhodováním dle správního řádu. „Správní řízení vedou jednotlivé ředitelky samostatně, proto v případě podávání více žádostí je nutné doručit osobně úplnou žádost na každou z žádaných školek. I v tomto případě se vyplňuje žádost jen jednou, pořídí se pouze počet potřebných výtisků,“ vysvětluje náměstek Viktor Vojtko s tím, že elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné škole vygeneruje na základě předem stanovených kritérií bodové hodnocení dítěte. To je pro rozhodování ředitelky závazné.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 5. 4. 2019.