Car Towage

Odtah vozidel zajišťuje firma Libra, která dostala příkaz od vlastníka komunikace Magistrátu města České Budějovice který provádí blokové čištění města.

Informace o odtahu získáte na Městské policii - tel. 156, nebo Policii ČR - tel. 158, nebo na inf. čísle firma Libra tel.:721805605

Odtažená vozidla jsou umisťována do areálu v ulici Jírovcova. Poplatek za odtah činí Kč 1.100,- a parkovné za každý započatý den činí Kč 80,-/den. Výdej vozidel probíhá nepřetržitě - 24 hod denně včetně soboty, neděle.

Po úhradě tohoto poplatku a parkovného budou vozidla vydána zpět majitelům (příp. řidičům), kteří se prokáží platnými doklady totožnosti (např. OOTP, občanský průkaz, pas).

Vozidlo Vám nebude vydáno bez uhrazení výše uvedených poplatků na základě § 175 Občanského zákoníku v platném znění. V případě, že jste jako majitel vozidla nemohl vůz odstranit z určitého důvodu (hospitalizace, pobyt mimo republiku apod. - nepojízdnost vozidla není omluvou), můžete podat odvolání na Magistrát města Českých Budějovic (odbor správy veřejných statků), kde Váš případ bude projednán a posouzen. Pokud bude odvolání oprávněné, bude Vám příslušný poplatek za odtažení a parkovné vrácen. Doklady vztahující se k odtažení vozidla si uschovejte pro případ, že bude nutné se věcí dále zabývat v rámci mimosoudního řešení sporu, případně soudního řízení.