Telephone directory

Vyhledávání kontaktů

Filtrování
Ing. Šmucr Michal
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 037
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
408
Telefon:
386 805 037
Skrýt podrobnosti
Ing. Němec Jan
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 036
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
411
Telefon:
386 805 036
Skrýt podrobnosti
Mgr. Bohatá Lucie
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804 044
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vyvlastnění, delikty
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
513
Telefon:
386 804 044
Skrýt podrobnosti
Ing. cELog. Císař Aleš
Odbor:
Útvar hlavního architekta
Telefon:
386 801 704
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Útvar hlavního architekta
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
251
Telefon:
386 801 704
Skrýt podrobnosti
Mgr. Čermáková Šímová Michaela
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
386 801 501
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor školství a tělovýchovy
funkce:
vedoucí odboru
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
339
Telefon:
386 801 501
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Ing. Hrach Pavel
Odbor:
Odbor informačních a komunikačních technologií
Telefon:
386 802 614
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení rozvoje IS
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
11
Telefon:
386 802 614
Skrýt podrobnosti
Mgr. Ptáčková Radmila
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4238
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
202
Telefon:
4238
Skrýt podrobnosti
Ing. Tancerová Lenka
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
386 803 215
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení veřejných zakázek
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
363
Telefon:
386 803 215
Skrýt podrobnosti
Ing. Vojtko Viktor Ph.D.
Telefon:
386 802 997
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Samosprávné orgány
funkce:
neuvolněný člen rady města - informační technologie, cestovní ruch
Adresa:
,
Číslo dveří:
110
Telefon:
386 802 997
Skrýt podrobnosti
Ing. Boček Josef
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 013
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
418
Telefon:
386 805 013
Skrýt podrobnosti
Ing. Rejdalová Lucie
Odbor:
Odbor majetkový
Telefon:
386 802 408
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dispozice s nemovitostmi
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
236
Telefon:
386 802 408
Skrýt podrobnosti
Marušková Monika
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 801 647
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
051d
Telefon:
386 801 647
Skrýt podrobnosti
Lechnerová Anna
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
386 801 217
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení poplatků
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
035e
Telefon:
386 801 217
Skrýt podrobnosti
Stulíková Helena DiS.
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804 004
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Spisová služba
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
312
Telefon:
386 804 004
Skrýt podrobnosti
Mgr. Novotná Jana
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Telefon:
386 802 925
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení komunikace a marketingu
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
211
Telefon:
386 802 925
Skrýt podrobnosti
Mgr. Bürgerová Johana
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4217
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
209
Telefon:
4217
Skrýt podrobnosti
Baláková Lucie
Odbor:
Útvar hlavního architekta
Telefon:
386 801 702
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Útvar hlavního architekta
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
250d
Telefon:
386 801 702
Skrýt podrobnosti
Ing. Lahodná Dvořáková Hana
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804 036
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vyvlastnění, delikty
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
513
Telefon:
386 804 036
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Vojslavská Klára
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 023
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení majetkových přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
409
Telefon:
386 805 023
Skrýt podrobnosti
Bc. Bušková Markéta
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Telefon:
386 802 921
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení právní
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
201
Telefon:
386 802 921
Skrýt podrobnosti
Mgr. Haláčková Jindřiška
Odbor:
Odbor památkové péče
Telefon:
386 804 304
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení státní správy památek
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
512
Telefon:
386 804 304
Skrýt podrobnosti
Kašpar Jan
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
386 801 821
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
064
Telefon:
386 801 821
Skrýt podrobnosti
Ing. Johnová Daniela
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
386 801 216
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení poplatků
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
035f
Telefon:
386 801 216
Skrýt podrobnosti
Šauerová Šárka
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
386 802 005
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení personální a mzdové
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
140
Telefon:
386 802 005
Skrýt podrobnosti
Křešničková Kateřina
Odbor:
Odbor majetkový
Telefon:
386 802 407
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dispozice s nemovitostmi
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
235
Telefon:
386 802 407
Skrýt podrobnosti
Kupsová Kateřina
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
386 802 008
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
spisovna
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
026
Telefon:
386 802 008
Skrýt podrobnosti
Mgr. Pavlasová Monika
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Telefon:
386 802 934
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení právní
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
201
Telefon:
386 802 934
Skrýt podrobnosti
Ing. Jakubcová Michaela
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804 018
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
304
Telefon:
386 804 018
Skrýt podrobnosti
Bc. Koppová Adéla
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804 409
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení silničního správního úřadu
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
416
Telefon:
386 804 409
Skrýt podrobnosti
Císler Richard
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
386 801 939
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
údržba
Telefon:
386 801 939
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Bartošová Dagmar DiS.
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Telefon:
386 802 720
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení registrace živností
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
126
Telefon:
386 802 720
Skrýt podrobnosti
Cábů Janis
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
386 801 826
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
062
Telefon:
386 801 826
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Ing. Nováková Petra
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
386 803 216
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dotací
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
364
Telefon:
386 803 216
Skrýt podrobnosti
Bc. Svobodová Andrea
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 802 125
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení matrik
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
035c
Telefon:
386 802 125
Skrýt podrobnosti
Ambrožová Lucie
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
386 802 220
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ekonomické
funkce:
Adresa:
N.P.O. II. č. 1/1
Číslo dveří:
250b
Telefon:
386 802 220
Skrýt podrobnosti
Bc. Šimečková Adéla
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Telefon:
Skrýt podrobnosti
Ing. Hetzerová Andrea
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804 437
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení silničního správního úřadu
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
410
Telefon:
386 804 437
Skrýt podrobnosti
Ing. Nováková Lucie
Odbor:
Správa veřejných statků
Telefon:
386 802 518
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení správy veřejné zeleně
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
242
Telefon:
386 802 518
Skrýt podrobnosti
Koptová Kateřina
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
386 801511
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor školství a tělovýchovy
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
338
Telefon:
386 801511
Skrýt podrobnosti
Ivanová Dana
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
386 801 811
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
025
Telefon:
386 801 811
Skrýt podrobnosti
Bc. Königsmarková Veronika
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804 026
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vyvlastnění, delikty
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
513
Telefon:
386 804 026
Skrýt podrobnosti
Bc. Dvořáková Denisa
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804 239
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
501
Telefon:
386 804 239
Skrýt podrobnosti
Berková Petra
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Telefon:
Skrýt podrobnosti
Lohová Jana
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
386 801 211
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení rozpočtu
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
315
Telefon:
386 801 211
Skrýt podrobnosti
Bc. Keslová Veronika
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
386 801 218
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení rozpočtu
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
320
Telefon:
386 801 218
Skrýt podrobnosti
Ing. Pintová Radka
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 545
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
Haškova ul. České Budějovice
Telefon:
387 021 545
Skrýt podrobnosti
Janeček Martin
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 545
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
Haškova ul. České Budějovice
Telefon:
387 021 545
Skrýt podrobnosti
Frídová Lenka
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 542
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
Haškova ul. České Budějovice
Telefon:
387 021 542
Skrýt podrobnosti
Ing. Koubová Tereza
Odbor:
Odbor územního plánování
Telefon:
386 803 017
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení pořizování územně plánovací dokumentace
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
401
Telefon:
386 803 017
Skrýt podrobnosti
Ing. Kocourek Milan
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 033
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
417
Telefon:
386 805 033
Skrýt podrobnosti

Pages