Telephone directory

Vyhledávání kontaktů

Filtrování
PhDr. Skálová Jaroslava
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804240
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
klinický psycholog
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
207
Telefon:
386 804240
Skrýt podrobnosti
Ing. Růžičková Lenka
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
386 802208
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení přípravy a realizace vodohospod. staveb
funkce:
ved.odd.
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
260
Telefon:
386 802208
Skrýt podrobnosti
Zachová Pavla
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804030
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení obce
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
401
Telefon:
386 804030
Skrýt podrobnosti
Mgr. Zimmelová Petra Ph.D.
Telefon:
388902129 , MT 607 643 366
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: ÚSP Máj – domov důchodců České Budějovice, p.o.
funkce:
ředitel
Adresa:
Větrná 13, 37011 České Budějovice
Telefon:
388902129 , MT 607 643 366
Skrýt podrobnosti
Matějovská Miroslava
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
386 801210
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení účetnictví
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
312
Telefon:
386 801210
Skrýt podrobnosti
Matějíčková Vendula
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804430
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
pokladna
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.12
Telefon:
386 804430
Skrýt podrobnosti
Ing. Brůha Welzlová Jitka
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Telefon:
2910
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení komunikace a marketingu
funkce:
tisková mluvčí
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
210
Telefon:
2910
Skrýt podrobnosti
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
386 801805
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
informační centrum
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
020
Telefon:
386 801805
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Snopková Iveta
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
386 802003
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
sekretářka
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
120a
Telefon:
386 802003
Skrýt podrobnosti
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
386 804111
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
vrátný
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
102
Telefon:
386 804111
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 801604
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
ved.odd.
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
050
Telefon:
386 801604
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Havlíková Renata
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804229
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
protidrog. a romský koordinátor
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
503
Telefon:
386 804229
Skrýt podrobnosti
Ing Tomandlová Irena
Odbor:
Odbor památkové péče
Telefon:
4302
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení hospodářské a kontrolní
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
510
Telefon:
4302
Skrýt podrobnosti
Davidová Zuzana
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 802 113
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
rušení trvalého pobytu
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
Číslo dveří:
035a
Telefon:
386 802 113
Skrýt podrobnosti
Chyňavová Dana
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804417
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
informace
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.11
Telefon:
386 804417
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Havlová Renata
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804420
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
evidence vozidel
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep. 1
Telefon:
386 804420
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Ing. Smrčková Eva
Odbor:
Správa veřejných statků
Telefon:
386 802 523
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení organizací města
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
231
Telefon:
386 802 523
Skrýt podrobnosti
Staněk Miroslav
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
386 801839
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
údržba správy radnice
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
060
Telefon:
386 801839
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Mgr. Kovárnová Šárka
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 801623
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Zdravé město,koordinátor, zást.VO
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
051d
Telefon:
386 801623
Skrýt podrobnosti
Ing. Růžičková Martina
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
386 801114
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ochrany ovzduší a odpadů
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
325
Telefon:
386 801114
Skrýt podrobnosti
Ing. Snížková Jaroslava
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
386 801110
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vodního hospodářství
funkce:
zást.VO, ved.odd.
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
351
Telefon:
386 801110
Skrýt podrobnosti
Andreasova Lenka
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
386 801510
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ekonomické
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
335a
Telefon:
386 801510
Skrýt podrobnosti
Sovová Jana
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
386 801507
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ekonomické
funkce:
ekonomka odboru
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
335b
Telefon:
386 801507
Skrýt podrobnosti
Hovorková Iveta
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
1602
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor sociálních věcí
funkce:
sekretářka
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
031
Telefon:
1602
Skrýt podrobnosti
Mgr. Kuzbová Eva
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804201
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
ved.odd.
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
208
Telefon:
386 804201
Skrýt podrobnosti
Mgr. Pagačová Věra
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804202
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
obce
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
202
Telefon:
386 804202
Skrýt podrobnosti
Jirků Olga
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804203
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
město
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
204
Telefon:
386 804203
Skrýt podrobnosti
Šohájková Drahomíra
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804205
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
město
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
203
Telefon:
386 804205
Skrýt podrobnosti
Mgr. Kolář Milan
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804207
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
náhradní rodinná péče
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
212
Telefon:
386 804207
Skrýt podrobnosti
Pecková Hana
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804211
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
náhrad.rodin.péče, vedoucí úseku
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
212
Telefon:
386 804211
Skrýt podrobnosti
Ing. Bouček Pavel
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 003
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
412
Telefon:
386 805 003
Skrýt podrobnosti
Stluka Miroslav
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 005
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
413
Telefon:
386 805 005
Skrýt podrobnosti
Sklářová Michaela
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 006
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
414
Telefon:
386 805 006
Skrýt podrobnosti
Zrnová Eva
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805161
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
správní řízení ŘP
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
113
Telefon:
386 805161
Skrýt podrobnosti
Mynářová Alica
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805 127
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
řidičské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
217
Telefon:
386 805 127
Skrýt podrobnosti
Fraňková Jitka
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805 138
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
občanské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
216
Telefon:
386 805 138
Skrýt podrobnosti
Hnyková Věra
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805 139
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
občanské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
212
Telefon:
386 805 139
Skrýt podrobnosti
Ing. Mráz Jaroslav
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804401
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor dopravy a silničního hospodářství
funkce:
vedoucí odboru
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
409a
Telefon:
386 804401
Skrýt podrobnosti
Ing. Červený Bohumír
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804411
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravního inženýrství státní správy
funkce:
zkušební komisař
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
413
Telefon:
386 804411
Skrýt podrobnosti
Ing. Hostěnský Ladislav
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804412
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
ved.odd.
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
100B
Telefon:
386 804412
Skrýt podrobnosti
Boháčková Šárka
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804415
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
sekretariát
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
100A
Telefon:
386 804415
Skrýt podrobnosti
Blažek Martin
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804418
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
dovozy, přestavby
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.10
Telefon:
386 804418
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Dvořáková Dana
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804424
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
evidence vozidel
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.4
Telefon:
386 804424
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Veselý Pavel
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804428
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
dovozy, histor.vozidla
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.10
Telefon:
386 804428
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Majerová Šárka
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804426
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
evidence vozidel
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.6
Telefon:
386 804426
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Reizigova Ivana
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804432
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
evidence vozidel
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.8
Telefon:
386 804432
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Starý Ludvík
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804419
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
dovozy, přestavby
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.10
Telefon:
386 804419
Skrýt podrobnosti
Gajdošová Marcela
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
4427
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
evidence vozidel
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.7
Telefon:
4427
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Wolfová Olga
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804422
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
evidence vozidel
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Telefon:
386 804422
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Řezáčová Zdeňka
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804425
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
evidence vozidel
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.5
Telefon:
386 804425
E-mail:
Skrýt podrobnosti

Pages