Encyklopedie města na webu

Encyklopedie Českých Budějovic je ve zcela nové podobě zpřístupněna na městském webu.

„Obě předcházející knižní vydání z let 1998 a 2006 byla rozebrána a při hledání cesty, jak nejlépe veřejnosti zpřístupnit tuto jedinečnou publikaci, byl závěrem minulého roku přijat projekt vydavatelství NEBE s.r.o. na vytvoření její webové prezentace. Při realizaci byly využity možnosti, které digitální podoba encyklopedie on-line může nabídnout, zejména dostupnost, rychlost a komfortní vyhledávání informací. Nový rozměr původní knize dává také geografický informační systém, filmotéka snímků o městě z archivu Krátkého filmu a další,“ přibližuje primátor Juraj Thoma.

Portál na serveru města byl od jara 2014 uveden do zkušebního provozu a následně zveřejněn na adrese http://encyklopedie.c-budejovice.cz.