E.ON vyzývá vlastníky a uživatele pozemků

Společnost E.ON upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Příloha č. 1 - Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

Příloha č. 2 - Leták

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 21. 10. 2019.