EUROGYM 2016 - Lannova třída, náměstí Přemysla Otakara II. + trasa průvodu - přechodná úprava provozu na komunikacích

 

Přechodná  úprava provozu na náměstí Přemysla Otakara II. a v ulicích Biskupská, F. A. Gerstnera, Česká, Hroznová, Zátkovo nábřeží, U Koněspřežky, Lidická a Lannova třída souvisí s konáním sportovní akce EUROGYM 2016 – Evropského gymnastického festivalu mládeže.

Toto setkání sportovců přechodně uzavře i některé místní komunikace, a to dne 19. 7. 2016 v době od 15.00 do 18.00 hodin po trase slavnostního průvodu od náměstí Přemysla Otakara II.  – Biskupská –  Široká – Železný most a v termínu od 19. 7. do 23. 7. 2016, kdy bude úplná uzavírka točny na Lannově třídě. Objízdná trasa není stanovena.

DIO náměstí Přemysla Otakara II.

DIO průvod

DIO Lannova třída