Eurogym začne už za 101 dnů

 

Tisková zpráva Organizačního výboru EUROGYM 2016

EUROGYM začne už za 101 dnů

Č e s k é  B u d ě j o v i c e (8. dubna 2016) – Do zahájení evropského festivalu sportující mládeže EUROGYM 2016, které proběhne v Českých Budějovicích mezi 18. a 24. červencem tohoto roku, zbývá již jen posledních 101 dní. Vedle zajímavých vystoupení byla tato akce zahájena složením loga – tzv. „panáka“ – EUROGYM 2016 za přispění cca tisícovky dětí ze škol z Českých Budějovic a nastartováním odpočtu 100 + 1.

EUROGYM není setkání vrcholových sportovců, ale mladých lidí, pro které je sport, zvláště pak gymnastika, tanec a podobné aktivity, nedílnou součástí jejich životů. Uskutečňuje se jednou za dva roky a letos proběhne již desátý ročník, poprvé však v zemích bývalého východního bloku. Mottem letošního setkání je „GET UP AND MOVE“, což by se dalo do češtiny volně přeložit jako „Vstaň a hýbej se“. Podle počtu přihlášek dorazí téměř 4000 sportovců, trenérů a členů vedení výprav z jednadvaceti zemí Evropy včetně Ruska a Izraele. Jejich pobyt bude zajišťovat více než 400 dobrovolníků, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Na akci bude spolupracovat i více než sto instruktorů a cvičitelů, kteří povedou jednotlivé workshopy a instruktorská fóra, zapomenout nelze ani na několik desítek a možná i stovek rodičů, kteří se přijedou z různých míst Evropy podívat na vystoupení svých dětí.

Největší výpravy jsou ohlášeny z Portugalska, Belgie a Norska. Dalšími zúčastněnými státy jsou Dánsko, Estonsko, Francie, Velká Británie, Finsko, Lucembursko, Německo, Itálie, Řecko, Maďarsko, Island, Nizozemsko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko a samozřejmě také Česká republika. Většina výprav dorazí do Českých Budějovic během 18. července a odcestuje 24. července.

EUROGYM 2016 proběhne především v Českých Budějovicích. Zde budou během akce postavena na frekventovaných místech města (např. na náměstí Přemysla Otakara II. a na Mariánském náměstí) čtyři pódia, na kterých každé odpoledne od středy do pátku (20. až 22.7. vždy od 14:00 do cca 18:00) proběhnou vystoupení jednotlivých skupin účastníků. Půjde především o gymnastické, taneční či akrobatické pódiové skladby. Tato vystoupení jsou plně přístupná zadarmo veřejnosti. „Samozřejmě srdečně zveme všechny obyvatele města i jeho návštěvníky, aby s námi strávili zajímavá odpoledne. Řada vystoupení má vysokou sportovní i estetickou úroveň a každopádně jsou autentická a zajímavá,“ vzkazuje případným divákům předseda Organizačního výboru EUROGYM 2016 Roman Slavík.

Opravdovým startem EUROGYM 2016 bude průvod městem z náměstí Přemysla Otakara II. do Budvar Arény v úterý 19. července odpoledne. V samotné hale se pak uskuteční Slavnostní zahájení a poté pro účastníky i taneční párty.  

V pátek večer v Budvar Aréně proběhne GALA – přehlídka nejlepších skladeb, které jednotlivé delegace přivezou na EUROGYM 2016. A na stejném místě se také v sobotu večer účastníci rozloučí během Slavnostního ukončení. Na Slavnostní zahájení, GALA i na Slavnostní ukončení je možné si zakoupit vstupenky. Ty budou v prodeji na různých místech Českých Budějovic, především ale v organizačním centru na Výstavišti.

Každé dopoledne od středy do soboty (20. až 23. července) proběhnou na více než šedesáti místech v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou a také v Doubí u Třeboně workshopy, během kterých si účastníci vyzkouší různé sporty a rozšíří si znalosti a dovednosti. Pro trenéry a vedoucí výprav jsou připravena instruktorská fóra.

EUROGYM je financován především z účastnických poplatků. Za další významnou podporu včetně finanční Organizační výbor děkuje Městu České Budějovice, Jihočeskému kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalším institucím, bez jejichž pomoci by nebylo možné tak velkou akci uspořádat.

EUROGYM bude doplněn i o různé doprovodné akce. Jednou z nich je HELP FOR FRIENDS, kdy část výtěžku z prodeje upomínkových předmětů a zároveň i dary od účastníků EUROGYM 2016 půjdou na zvláštní konto. Tyto peníze budou rozděleny mezi Dětský domov Žíchovec, mladého sportovce Tomáše Jelínka, který je kvůli rozštěpu páteře na invalidním vozíku, a naději českého rychlobruslení Jakuba Kopřivu, pro jehož rodinu je nemožné financovat pouze z vlastních zdrojů potřebný trénink a vybavení. Upomínkové předměty bude možné si objednat on-line na webových stránkách akce www.eurogym2016.org nebo si je koupit u stánku EUROGYM 2016 v českobudějovickém IGY Centru během dubna a května vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. „EUROGYM není jenom sportovní akce, má velký přesah v tom, že se zde potkávají mladí lidé, kteří jsou dynamičtí, vnímaví, akční. V tomto smyslu se zde potkává budoucnost Evropy a my bychom byli rádi, aby součástí jejich setkání byla i pomoc těm, kteří musí překonávat zcela jiné a daleko těžší překážky,“ říká k projektu HELP FOR FRIENDS Roman Slavík.

Současně se organizátoři snaží přispět k posílení cestovního ruchu v regionu. Projekt EUROGYM FRIENDLY nabízí restauracím, hotelům a obchodům v Českých Budějovicích i okolí v rámci slevového programu jejich propagaci mezi účastníky akce. „Do regionu přijede dohromady asi 5000 lidí a je šance ukázat jim naši pohostinnost a zdejší krásy. Byla by škoda toho nevyužít,“ dodává Roman Slavík.

Nastartování odpočtu sledoval také primátor Jiří Svoboda, hejtman Jiří Zimola a předseda organizačního výboru Eurogym 2016 Roman Slavík.