Europoslance zvolí lidé v červnu

Ve všech sedmadvaceti členských státech EU budou uspořádány volby do Evropského parlamentu v termínu 4. - 7. června 2009. V České republice  budou  volby v obvyklém termínu, tj. v pátek 5.6. a  v  sobotu 6.6.2009. Občané si tak zvolí své zástupce na následujích pět let. "V našem městě se bude volit jako obvykle v devadesáti stálých okrscích. České Budějovice se zároveň stanou distribučním a také sčítacím místem pro několik desítek obcí ve správním obvodu,"říká primátor Juraj Thoma a dále upřesňuje, že už nyní jsou přijímány žádosti o vystavení  voličského průkazu, který umožní volit kdekoliv  na území České republiky. Na úzení ČR mohou volit i občané jiných členských států EU. Podmínkou je jeho zapsání ve zvláštním seznamu voličů na matričním úřadu, a to nejpozději čtyřicet dní před konáním voleb. "Kromě běžných seznamů voličů budou vydávány ještě zvláštní seznamy. Do nich budou zapsáni ti, kteří chtějí uplatnit volební právo, ale nebudou v místě svého bydliště. To se týká například zdravotnických zařízení a věznic,"vysvětluje vedoucí správního odboru Václav Suchopár s tím, že o obsazení jednotlivých okrskových komisí se postarají strany, které mají právo delegovat jednoho člena a náhradníka. Další členy do komisí bude oficiálně jmenovat primátor Juraj Thoma. "Zájemci se ale mohou hlásit už nyní na telefonním čísle 38 680 5020 ,"dodává Václav Suchopár. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin, ale vlastní sčítání hlasů bude až v neděli od 22.00 hodin. Sčítat se totiž může začít až v době, kdy odvolí poslední volební okrsek na území EU. A jak známo, například pod Francii spadá  i zámořské území, Francouzská Guyana, pod Velkou Británii zase spadají  některé ostrovy v Karibiku.