Evropská unie pomůže zkvalitnit MHD v Českých Budějovicích

Na počátku stála zásadní otázka: „ Jak zvýšit spokojenost občanů s městskou hromadnou dopravou“?

Všichni, kteří MHD využívají dobře vědí, jak je obtížné udržet odpovídající úroveň těchto služeb. Jedná se především o zajištění dostatečné kvality vozového parku hromadné dopravy. Z toho důvodu se představitelé města rozhodli, že je třeba zajistit finance na pořízení nových pohodlných nízkopodlažních vozidel. Odbor rozvoje a cestovního ruchu dostal za úkol v součinnosti s DPmČB toto rozhodnutí proměnit v realitu.

Oddělení fondů EU dostálo svému názvu a zpracovalo a předložilo žádost o dotaci ze Společného regionálního operačního programu, což je dotační titul využívající finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. A vynaložená energie přinesla kýžené výsledky.

Dne 12. 12. 2005 uzavřelo statutární město ČB s MMR ČR smlouvu o financování projektu „Cestujeme bez bariér“. Díky finanční částce z dotace ve výši 51.150.000,- Kč a vlastním zdrojům žadatele ve výši 17.500.000,- Kč bude město ČB moci nakoupit 4 nízkopodlažní velkokapacitní autobusy a 2 nízkopodlažní kloubové trolejbusy.

Rozšíření vozového parku MHD o tyto nízkopodlažní vozy jistě uvítají nejen občané se specifickými potřebami, ale všichni bez výjimky.