Evropské peníze pomohly zateplit školu

 

V září dokončilo město realizaci zateplení Základní školy a základní umělecké školy v Bezdrevské ulici na sídlišti Vltava. Celkové úpravy stály 10 milionů korun. Město České Budějovice obdrží na tuto stavbu příspěvek téměř 7 milionů korun z Evropské unie – Fondu Soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Od června do srpna 2009 proběhlo zateplení pěti pavilonů, izolace střech, výměna oken a vchodových dveří. Obvodové zdi hlavního vstupu, jídelny, spojovací chodby a tělocvičen získaly spolu se zateplovacím systémem i novou fasádu v příjemných barevných tónech.

Již na konci prázdnin byla dokončena většina stavebních prací tak, aby se začátkem školního roku školáci mohli vrátit do svých tříd. Během září byly dokončeny poslední úpravy. Oproti původnímu plánu stavební firma položila i novou parketovou podlahu ve dvou tělocvičnách. K poškození původní podlahy v tělocvičnách došlo během opravy střechy při přívalovém dešti a silném větru. Odstranění této škody hradila firma ze svého pojištění.

Tímto krokem škola téměř završila proces snižování energetické náročnosti budov, neboť má vyměněna všechna okna, zatepleny obvodové zdi všech pavilonů a zatepleny některé střechy.  Do budoucna ještě vedení školy plánuje využít výhodné polohy střech k umístění fotovoltaických článků. Tento krok by znamenal nejen úsporu elektrické energie, ale byl by i výrazným výchovným momentem pro žáky v oblasti environmentální výchovy.

Operační program Životní prostředí je druhý největší český operační program. Nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů přes 5 miliard euro. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí www.sfzp.cz a Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech. Například projekt zateplení základní školy spadá do tzv. Prioritní osy 3 "Udržitelné využívání zdrojů energie", který podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií. Více informací o celém programu lze nalézt na www.opzp.cz .