Exkluzivní zápas legend

V rámci oslav 750 let města České Budějovice se v sobotu 29.8.2015 uskutečnil exkluzivní zápas legend.
Úvodní buly mezi kapitány Caldra a Ščerbana vhodil náměstek primátora pověřený výkonem pravomoci primátora města Ing. Petr Holický.
Všichni přítomní si zápas opravdu užili.

Foto: Milan Binder