Financování kultury nemůže být pouze z obecních pokladen

Z pondělního (4.4.2005)  jednání o financování a správě profesionálního živého umění, které se za účasti zainteresovaných osob konalo v Liberci jednoznačně vyplynulo, že současný systém financování například  divadel je naprosto neúnosný. „Realitou je, že obcím se už nedostává finančních prostředků . Od roku 1992, kdy ze státního majetku přešla divadla ve většině případů pod správu obcí bez jakéhokoliv finančního přispění, jsou už obecní kasy téměř vyčerpané,“říká k nesnadné situaci primátor Miroslav Tetter s tím, že existuje představa  o vytvoření konsilia, které se pokusí nastavit parametry financování této profesionální kultury. „Financování by mělo být ze tří zdrojů, od státu, kraje a obce a také adekvátní. Pokud se podíváme na částku, kterou nyní dává ministerstvo kultury na kulturu, tak jde o necelé půl procento jeho rozpočtu, zatímco například město České Budějovice dává pro srovnání z rozpočtu celých pět procent, což je tedy desetkrát více, řeč čísel se týká jenom Jihočeského divadla, další peníze jdou samozřejmě na podporu ostatní kultury. Kraj zatím do místního divadla neinvestoval,“říká primátor Tetter, který se společně  s náměstkyní Vlastou Bohdalovu, do jejíhož rezortu  právě kultura spadá  shodují, že pracovní skupina složená z představitelů ministerstva kultury, krajů a obcí musí vzniknout v co nejkratší době. „Pravidla  spolufinancování musí být na základě společenské dohody striktně dána a také dodržována. Bývá zvykem, že si politici občas berou kulturu jaksi za vlastní, slibují, jak ji budou podporovat, ale praxe ukazuje,  že se jedná spíše o nenaplněné proklamace,“dodává náměstkyně Vlasta Bohdalová.