Formuláře

Filtrování
MYSLIVOST
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Žádost o vydání loveckého lístku -trojjazyčný formulář. Antrag auf Ausstellung eines Jagdscheines Application form for shooting license issue. Žádost o plomby a lístky původu zvěře - informace u pana Šímy č.dv.353. Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře. Návrh na ustanovení myslivecké stráže. 

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o celkové stanovisko (vyjádření) odboru ochrany životního prostředí
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Žádost o stanovisko odboru (většinou ke stavbám, a dále ke všem zásahům a změnám ve vztahu k ochraně životního prostředí)

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o povolení svodu hospodářských zvířat
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Svod je soustředění zvířat pocházejících od RŮZNÝCH CHOVATELŮ (trh,výstava hospodářských zvířat,koní atd.,přehlídky,soutěže…). Týká se pouze hospodářských zvířat!od roku 2012. Zde obec schvaluje MÍSTO konání Rozhodnutím dle § 46 zákona o veterinární péči. Chovatel = pořadatel - musí mít před podáním žádosti na obec určeny veterinární podmínky od Krajské veterinární správy. Pořadatel svodu je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat -§9,odst.2zákona 166/1999 Sb.

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o povolení výjimečného kácení stromů rostoucích mimo les
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rybářského lístku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku zde najdete i v anglickém a německém jazyce. Antrag zur Ausstellung eines Anglescheins Application form for Issue of Fishing Permit

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o vystavení osvědčení zemědělského podnikatele
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Ve formulářích najdete: přihlášení fyzické osoby a právnické osoby; dále oznámení změn nebo žádost o ukončení činnosti zemědělského podnikatele

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o závazné stanovisko z hlediska zákona o odpadech
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
ZÁKON O LESÍCH
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Zákon o ochraně ovzduší
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Návod k "Žádosti o vydání závazného stanoviska".

Žádost o vydání závazného stanoviska

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Ke stažení:
ZÁKON o VODÁCH
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

S účinností od 1.9.2018 byla vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nahrazena novou vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Jednotlivé formuláře pro podání jsou k dispozici níže.

Ministerstvo zemědělství zpracovalo verzi formulářů, do kterých je možné přímo vyplňovat - k dispozici jsou na stránce http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

 

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Ke stažení:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND-žádosti a oznámení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

U žádostí (* nehodící se v žádosti škrtněte). Žádost o vydání souhlasu formou závazného stanoviska nebo rozhodnutí k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu (§ 3 odst. 6 zákona č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). Žádost o vydání závazného stanoviska / rozhodnutí (*) k trvalému/dočasnému (*) odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Oznámení zahájení realizace záměru stavby = § 11 odst. 4 písm. b)zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí