Formuláře

Filtrování
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Do 100 tun za rok.

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí