Formuláře

Filtrování
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené do 31. 12. 2006
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Ohlášení dokončené stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Ohlášení odstranění stavby, zařízení, terénních úprav
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Ohlášení stavby podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Oznámení záměru (územní souhlas)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Oznámení změny v užívání stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o ověření právního stavu stavby (pasport)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, podle § 169 stavebního zákona
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o přidělení č.p./č.ev
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o stavební povolení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o územně plánovací informaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání společného povolení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o změnu stavby před dokončením
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad