Formuláře

Filtrování
Plná moc k závaznému stanovisku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zmocnění k jednání před Magistrátem města České Budějovice, odborem památkové péče (orgán státní správy na úseku památkové péče), které zmocněnci umožní činit veškeré právní úkony směřující k vydání závazného stanoviska rozhodnutím odboru památkové péče magistrátu města, včetně práva vydané rozhodnutí převzít, podávat odvolání, podané odvolání vzít zpět a práva vzdát se odvolání.

Odbor:
Odbor památkové péče
Žádost o závazné stanovisko odboru památkové péče
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář žádosti si můžete stáhnout

Odbor:
Odbor památkové péče