Formuláře

Filtrování
Žádost o ověření právního stavu stavby (pasport)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Matriční úřad
Žádost o povolení k vjezdu do vnitrobloku Pražské předměstí
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Správa veřejných statků
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o povolení překopu silnice
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde si můžete stáhnout formulář ve formátu PDF

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o povolení připojení na silnici
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o povolení protlaku silnice
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde si můžete stáhnout formulář ve formátu PDF

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o povolení svodu hospodářských zvířat
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Svod je soustředění zvířat pocházejících od RŮZNÝCH CHOVATELŮ (trh,výstava hospodářských zvířat,koní atd.,přehlídky,soutěže…). Týká se pouze hospodářských zvířat!od roku 2012. Zde obec schvaluje MÍSTO konání Rozhodnutím dle § 46 zákona o veterinární péči. Chovatel = pořadatel - musí mít před podáním žádosti na obec určeny veterinární podmínky od Krajské veterinární správy. Pořadatel svodu je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat -§9,odst.2zákona 166/1999 Sb.

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o povolení výjimečného kácení stromů rostoucích mimo les
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o povolení výjimky
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o přenechání bytu do nájmu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor majetkový
Žádost o přenechání bytu do nájmu - výstavba Máj 2005
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Žádost o přenechání bytu do nájmu v nové výstavbě 87 bytových jednotek postavených na sídlišti MÁJ dle "Pravidel" schválených radou města dne 22. června 2005.

Odbor:
Odbor majetkový
Žádost o přidělení č.p./č.ev
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o přistavení či výměnu odpadové nádoby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Správa veřejných statků
Žádost o pronájem (zábor) ploch veřejné zeleně
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Správa veřejných statků
Žádost o pronájem či prodej pozemku ve vlastnictví města
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor majetkový
Žádost o souhlas k prodloužení nájmu bytu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor majetkový
Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o stavební povolení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o udělení souhlasu ke vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 6 tun do oblasti "centrální zóna"
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Správa veřejných statků
Žádost o úhradu poplatku za komunální odpad formou SIPO
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Žádost o uzavírku místní komunikace
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky