Formuláře

Filtrování
Žádost o zvláštní užívání komunikace - VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formnulář pro žádost o vyhrazené parkování (zvláštní užívání komunikace).

Odbor:
Správa veřejných statků
Základní formuláře pro podání žádosti o zaměstnání
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Základní formuláře pro podání žádosti o zaměstnání na Magistrátu města České Budějovice. Formulář „Osobní dotazník“ je uveden i jako šablona ve formátu DOC a je připraven pro vyplnění prostřednictvím PC s možností elektronického odeslání (s elektronickým podpisem). Pro tento případ je přiložen i krátký návod na vyplnění tohoto dotazníku.

Odbor:
Kancelář tajemníka
ZÁKON O LESÍCH
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Zákon o ochraně ovzduší
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Návod k "Žádosti o vydání závazného stanoviska".

Žádost o vydání závazného stanoviska

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Ke stažení:
ZÁKON o VODÁCH
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

S účinností od 1.9.2018 byla vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nahrazena novou vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Jednotlivé formuláře pro podání jsou k dispozici níže.

Ministerstvo zemědělství zpracovalo verzi formulářů, do kterých je možné přímo vyplňovat - k dispozici jsou na stránce http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

 

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Ke stažení:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND-žádosti a oznámení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

U žádostí (* nehodící se v žádosti škrtněte). Žádost o vydání souhlasu formou závazného stanoviska nebo rozhodnutí k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu (§ 3 odst. 6 zákona č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). Žádost o vydání závazného stanoviska / rozhodnutí (*) k trvalému/dočasnému (*) odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Oznámení zahájení realizace záměru stavby = § 11 odst. 4 písm. b)zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Zplnomocnění jiné osoby k vyřízení potvrzení o bezdlužnosti - fyzická osoba
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zplnomocnění jiné osoby k vyřízení potvrzení o bezdlužnosti a zproštění mlčenlivosti správce daně - fyzická osoba

Odbor:
Finanční odbor
Zplnomocnění jiné osoby k vyřízení potvrzení o bezdlužnosti - právnická osoba
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zplnomocnění jiné osoby k vyřízení potvrzení o bezdlužnosti a zproštění mlčenlivosti správce daně - právnická osoba

Odbor:
Finanční odbor

Stránky