Formuláře

Žádost o územně plánovací informaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Odbor:
Odbor územního plánování
Žádost o územně plánovací informaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o vydání matričního dokladu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Matriční úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání rybářského lístku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku zde najdete i v anglickém a německém jazyce. Antrag zur Ausstellung eines Anglescheins Application form for Issue of Fishing Permit

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o vydání společného povolení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o vydání společného povolení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o vydání stavebního povolení - silnice, místní a účelová komunikace
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

podle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – 
dále také „SZ“

Odbor:
Odbor územního plánování
Žádost o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
  • formulář ke stažení
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Žádost o vystavení osvědčení zemědělského podnikatele
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Ve formulářích najdete: přihlášení fyzické osoby a právnické osoby; dále oznámení změn nebo žádost o ukončení činnosti zemědělského podnikatele

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Žádost o zasílání podkladů k platbě poplatku za odpad e-mailem
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Žádost o zasílání podkladů k platbě poplatku za komunální odpad e-mailem

Odbor:
Finanční odbor
Žádost o závazné stanovisko odboru památkové péče
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář žádosti si můžete stáhnout

Odbor:
Odbor památkové péče
Žádost o závazné stanovisko z hlediska zákona o odpadech
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o změnu stavby před dokončením
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Žádost o zprostředkování kontaktu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Matriční úřad
Žádost o zvláštní užívání komunikace - VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formnulář pro žádost o vyhrazené parkování (zvláštní užívání komunikace).

Odbor:
Správa veřejných statků
Základní formuláře pro podání žádosti o zaměstnání
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Základní formuláře pro podání žádosti o zaměstnání na Magistrátu města České Budějovice. Formulář „Osobní dotazník“ je uveden i jako šablona ve formátu DOC a je připraven pro vyplnění prostřednictvím PC s možností elektronického odeslání (s elektronickým podpisem). Pro tento případ je přiložen i krátký návod na vyplnění tohoto dotazníku.

Odbor:
Kancelář tajemníka

Stránky