Fotodokumentace investičních akcí

V této sekci naleznete především fotodokumentaci průběhu realizace některých investičních akcí jejichž investorem je město České Budějovice.

Pro občany a návštevníky města budeme dále zveřejňovat pro zajímavost i fotodokumentaci stavebních akcí dalších investorů které mají význam pro rozvoj města ve všech jeho oblastech.

Archiv a v současné době realizované investiční akce naleznete zde