Fotodokumentace investičních akcí

V této sekci naleznete především fotodokumentaci průběhu realizace některých investičních akcí jejichž investorem je město České Budějovice.

Pro občany a návštevníky města budeme dále zveřejňovat pro zajímavost i fotodokumentaci stavebních akcí dalších investorů které mají význam pro rozvoj města ve všech jeho oblastech.

Archiv některých realizovaných investičních akcí naleznete zde

 

Stránka byla upravena 17. 6. 2020.