Freetime park Stromovka

Cílem projektu je vybudování sportovního centra zaměřeného na tzv. streetové sporty, pro účely aktivní trávení volného času dětí a mládeže. Záměrem města je nabídnout komplexní řešení pro tzv. streetové a adrenalinové sporty a vytvořit místo setkání lidí s podobným životním stylem. Vybudování Freetime parku poskytne prostor pro sport, volný čas, kulturu; šanci seznámit se s novými lidmi s podobnými zájmy a především náplň volného času pro nejširší část mládeže. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku aktivit a prostor pro uspokojení potřeb mladých lidí v Českých Budějovicích a odráží i současné sportovní trendy.

Navrhované sportovní centrum počítá s vybudováním lanového centra, skate a in-line parku, hřiště pro in-line hokej, streetball, horolezecké stěny a hřiště na beach voleyball. Důležitá je i funkce a umístění multifunkčního objektu, jež poskytne prostor pro nezbytné občerstvení, sociální a šatnové zázemí sportujících, ale i prostory pro půjčování, opravu a drobný prodej sportovního vybavení. Součástí projektu je také vybudování provozního a technického zázemí.

Podrobné informace o Freetime parku Stromovka včetně vizualizací naleznete zde.

Celkový rozpočet: 68 922 222,- Kč

Dotace: 20 149 857,- Kč

 

Oproti původní žádosti došlo k významnému snížení rozpočtu a odklonu od streetových sportů. Hlavní náplní areálu by se staly atrakce, které nemají tak specifické zaměření a budou využívány především rodinami s dětmi. Tyto úpravy projektu byly však Regionální radou zamítnuty a byla požadována realizace projektu v původním rozsahu a podobě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou i předpokládanou finanční situaci statutárního města, není  možné hradit původní rozsáhlou investici z rozpočtu města.

Protože  tedy nebyla splněna základní podmínka smlouvy, a to zahájení fyzické realizace projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy,  přijala rada města  usnesením č. 689/2011 ze dne 18. 5. 2011  návrh na ukončení smlouvy dohodou.   

www.europa.eu