Frekventovaná křižovatka na Dlouhé louce bude přechodně bez světel

V tomto týdnu budou zahájeny přípravné práce na světelně signalizačním zařízení (SSZ) v křižovatce Dlouhá louka x Husova za Dlouhým mostem. Práce předcházejí frézování vozovky a modernizaci křižovatky. „Začnou v pátek 6.9. večer od 18.00 hodin, ale už ve středu 4.9 2019 od 9.00 do 13.00 hodin dojde k vypnutí světel z důvodu instalace provizorních sloupů SSZ na vjezdech do křižovatky ze severu a z jihu. Provoz bude řízen Policií ČR,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že rekonstrukce Dlouhé louky začne v pátek 6.9., a to od 18.00 do 20.00 hodin a úpravou světel na křižovatce u Kauflandu. Ve 20.00 hodin pak dojde k uzavření ramen Husovy třídy (v pátek mimo BUS) včetně uzavření všech přechodů pro chodce a k vypnutí SSZ Dlouhá louka x Husova. Provoz bude veden po jedné polovině silnice vždy jen jedním pruhem v přímém směru. Dále dojde ke změně řízení na křižovatce Dlouhá louka x Kaufland. „V tomto režimu budou obě křižovatky do noci z neděle 8.9. na pondělí 9.9. V pracovních dnech  bude provoz v celé šíři komunikace řízen světelnou signalizací za využití provizorních sloupů. Obdobně bude postupováno v dalších víkendech 14.9 – 15.9. a 21.9. – 22.9.2019. Součástí úprav o víkendech bude také změna na křižovatce Husova x Branišovská pro potřeby vedení objízdné trasy MHD,“ dodává náměstek Ivo Moravec.

Žádáme řidiče a chodce o zvýšenou opatrnost.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 2. 9. 2019.