Galerie současného umění

galerie současného umění

 

 

facebook

::: english :::

Dům umění České Budějovice / Galerie současného umění

Dům umění, kde sídlí Galerie současného umění, spravovala v letech 1997 - 2009 akciová společnost Městské kulturní domy České Budějovice, která měla dům v dlouhodobém pronájmu od statutárního města České Budějovice. Počátkem února 2010 se správcem galerie stal odbor kultury Magistrátu města České Budějovice.

Od roku 1998 je dramaturgie této galerie pod vedením kurátora Michala Škody zaměřena na současné výtvarné umění a architekturu. Galerie každým rokem připravuje výstavy nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale ve východní Evropě vůbec. Prostor je dán též zajímavým mladým umělcům. Nejedná se o galerii komerční ani sbírkovou.

V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která jako jediná v republice připravuje každoročně program s tak vysokým počtem kvalitních, zahraničních výstav. Toto se rovněž odráží v tom, že se České Budějovice dostávají do mezinárodního podvědomí nejen jako město, kde se vaří světové pivo, ale kde je též něco významného na poli kultury.

Díky systematické práci je dnes Dům umění řazen k tomu nejlepšímu, co lze v České republice na poli umění navštívit.

Dům umění se nachází na hlavním českobudějovickém náměstí. Výstavy jsou prezentovány v pěti místnostech prvého poschodí o celkové rozloze 150 m2.

Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin.

::: 

House of Art České Budějovice / Gallery of Contemporary Art

In the period between 1997 - 2009, the House of Art of České Budějovice, which houses the Contemporary Art Gallery, was managed by the Městské kulturní domy (Municipal Houses of Culture) joint-stock company, which had the building in a long-term lease from the town. At the beginning of February 2010 the management of the gallery was taken over by the section of culture of the town of České Budějovice.

Since 1998, the dramaturgy of this gallery has been focused, under the management of the curator Michal Škoda, on contemporary visual arts and architecture. Every year, the gallery prepares exhibitions exhibitions of the most interesting Czech artists but also important artists from abroad. Most of these are thus presented for the first time not only in this country but in Eastern Europe in general. Space is given to interesting young artists, too. This is not a commercial or collection gallery.

In České Budějovice they succeeded in establishing an important, prestigious gallery with an international renown that is the only one in the Czech Republic to prepare a programme with such a high number of quality exhibitions of foreign artists every year. This is also reflected in the fact that České Budějovice appears in the international awareness not only as a town where world-famous beer is produced, but also where something notable in the field of culture can be found.

Owing to systematic work, nowadays the House of Art ranks among the best places in the field of culture that can be visited in the Czech Republic.

The House of Art is found on the main square of České Budějovice. The exhibitions are presented in five rooms on the first floor, covering the total area of 150 m2. It is open daily: 10:00 - 13:00 and 13:30 - 18:00, except Mondays.