Gotika na radnici

Výstavu GOTIKA v radniční výstavní síni připravili studenti Gymnázia Jírovcova. Zmapování gotických památek v Českých Budějovicích prostřednictvím výtvarných prací, fotografií i dokumentace z historických exkurzí je obohaceno vlastnoručně vyhotovenými kulisami a gotickými kostýmy, které studenti využijí při červnové dramatizaci historického příběhu.

1. 5. až 16. 5. 2012, radniční výstavní síň

vernisáž 2. 5. v 17:00 hodin