Harmonogram realizace

Zpracování dokumentu IPRM probíhalo v roce 2008 a bylo ukončeno v měsíci listopadu. Následoval proces schvalování IPRM Radou a Zastupitelstvem města České Budějovice. Žádost byla odevzdána v prosinci 2008 v Českých Budějovicích na Regionálním pracovišti Jihozápad Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Odevzdání předcházelo zjišťovací řízení SEA (posouzení dokumentu IPRM Sídliště Máj z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, které bylo zahájeno v listopadu 2008).

Dne 3.7.2009 byla uzavřena Dohoda o zabezpečení realizace IPRM České Budějovice Sídliště Máj. První výzva pro předkládání projektů v aktivitě 5.2b) Regenerace bytových domů proběhla v termínu od 24.8.2009 do 30.10.2009 a druhá pak od 10.12.2009 do 15.1.2010. Všem realizovaným projektům v aktivitě 5.2b) Regenerace bytových domů byla proplacena dotace do konce roku 2012.

Třetí výzva je kontinuální, byla vyhlášena dne 12.7.2010 a týká se aktivity 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství. 

V průběhu realizace jsou Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předkládány Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM. IPRM bude ukončeno nejpozději do 31.12.2015.