Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Do 15.2. každoročně mají povinnost původci odpadů podat hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok.

"Oprávněné osoby" podávají hlášení pouze v elektronické podobě a " původci odpadů" mohou podat hlášení také v elektronické podobě nebo mohou hlášení zaslat v listinné podobě.

na stránkách firmy Inisoft  http://odpady.inisoft.cz/ připraveny interaktivní formuláře pro

Vyplňování ročních hlášení o odpadech a údajů o zařízeních k nakládání s odpady v datovém standardu MŽP pro přenos dat

Tato internetová aplikace by měla sloužit pouze těm firmám, podnikatelům a obcím, kteří nepoužívají žádný vlastní software pro evidenci odpadů (a většinou tedy mají pouze několik málo záznamů v evidenci). Vlastníte-li nějaký software určený k evidenci odpadů (např. EVI 8), odevzdávejte hlášení nebo údaje o zařízení v papírové i datové podobě přímo z tohoto software (nepoužívejte duplicitně tuto internetovou aplikaci). Komfort a rychlost vyplňování dat v software EVI 8 je několikanásobně vyšší než vyplňování dat prostřednictvím této internetové aplikace.

Na těchto stránkách http://odpady.inisoft.cz/můžete vyplnit dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek tyto interaktivní formuláře:

  • Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok (příloha č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Zařízení na využívání a odstraňování odpadů (příloha č. 22 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Skládky odpadů (příloha č. 23 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (příloha č. 24 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Dopravce odpadů (příloha č. 27 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok (příloha č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb.)
  • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok (příloha č. 4 vyhlášky 352/2008 Sb.)