Hlasování radních možná dešifruje řeč čísel

 

Ještě větší otevřenost při správě města vůči občanům, která je celostátně vysoce hodnocena, by mohlo přinést hlasování radních, zveřejněné po konkrétních jménech.

„Současná praxe je, že si lidé mohou najít na webu v kolonce usnesení rady pouze číselný údaj o tom, v jakém poměru byl jednotlivý bod schválen či neschválen, ale už se nedozví, kdo se za čísly skrývá. Oproti veřejnosti přístupnému zasedání zastupitelstva je jednání rady ze zákona neveřejné, ale osobně nevidím důvod, proč by hlasování nemělo být zcela transparentní. Každý, kdo má zájem, by se tak mohl ve zveřejňovaném zápisu dočíst, jak a kdo konkrétně hlasoval, což bych vnímal jako jasný vzkaz občanům, že jsme si vědomi osobní odpovědnosti při správě města,“ říká první náměstek primátora Ivo Moravec, který návrh předloží radním.