Hrajeme si každý den

 

Projekt byl zaměřen na obnovu ploch pro volnočasové aktivity v celkem 5 lokalitách města tak, aby bylo město příjemným a atraktivním prostředím.

V rámci tohoto projektu byla provedena rekonstrukce či výstavby pěti zařízení pro volnočasové aktivity, která byla vybrána na základě požadavků občanů města. Jedná se o lokality v ulicích:  Krčínova, Plzeňská, Puklicova, Sokolská a Lidická u prádelny.  

Harmonogram projektu (termín fyzické realizace): 07 - 12 2013

Celkové náklady projektu: 3.608 956,20 Kč                  

Přijatá dotace: 2.975 240,93 Kč 

Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti při volnočasových aktivitách, ke zvýšení atraktivity veřejných prostranství, k rozšíření nabídky možností pro trávení volného času. Mezi přínosy lze rovněž spatřovat prevenci sociálně patologických jevů a druhotně i podporu dobrého zdravotního stavu uživatelů herních prvků zlepšováním fyzické kondice.