Husova ulice s úplnou uzavírkou jednoho směru, vodovodní a kanalizační přípojka - upozornění

 

Tento víkend 28.5. - 29.5.2016 dojde k zasíťování stavebního pozemku na Husově ulici vedle objektu Husova 79, konkrétně se jedná o vodovodní a kanalizační přípojku. Z důvodu umístění hlavního řadu kanalizace v ose komunikace budou práce prováděny za dopravního omezení  v úseku Branišovská - Kijevská.

Uzavírka se týká veškeré dopravy (vyjma vozidel BUS) ve směru do centra. Opačný směr je průjezdný bez omezení. V místě zúžení na jeden jízdní pruh bude osazeno dopravní značení zajišťující protisměrný provoz vozidel.

Objízdná trasa není stanovena, ale uzavírka je návěštěna ve směru od sídliště Vltava v ulici Husova a ze sídliště Máj a Šumava v ulici Oskara Nedbala, Antonína Barcala. V termínu uzavírky bude přesunuta zastávka MDH „U Parku“ (do centra) směrem ke křižovatce s ulicí Branišovská. Vozidlům IZS je průjezd umožněn.

V pondělí 30.5.2016 se bude v uvedeném úseku asfaltovat překop po polovinách. Oba směry jízdy budou průjezdné. Trasa směru do centra bude předmětným místem vyznačena pomocí dopravního značení dle průběhu stavebních prací.

Dopravně inženýrské opatření č. 1

Dopravně inženýrské opatření č. 2

Dopravně inženýrské opatření č. 3