Identifikační číslo provozovny - IČP

Dnem 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

Zákon č. 227/2009 Sb. mění § 17 živnostenského zákona a ukládá živnostenskému úřadu přidělovat provozovně identifikační číslo provozovny (IČP)

Nové provozovny:

Živnostenský úřad přiděluje od 1. července 2010 automaticky identifikační číslo (IČP) všem nově zapsaným provozovnám. Podnikatele o přidělení IČP písemně vyrozumí a podnikatel je povinnen provozovnu idenfikačním číslem provozovny viditelně označit.

Provozovny platné k 1. červenci 2010:

Zákon č. 227/2009 Sb., v části dvacáté první, čl. XXII, Přechodná ustanovení, ukládá živnostenským úřadům povinnost přidělovat IČP platným provozovnám registrovaným před 1. červencem 2010. Živnostenský úřad podnikatele o přidělení IČP písemně vyrozumí a podnikatel je povinen provozovnu identifikačním číslem provozovny viditelně označit.