Informace hygieniků

Vážení spoluobčané, 

současná situace v povodněmi zasažených oblastech Jihočeského kraje přináší mimořádná rizika pro lidské zdraví. Prostředí, vodní zdroje i potraviny mohou být kontaminovány, stresové situace znamenají zátěž pro imunitu postižených občanů.

Vyzývám proto spoluobčany ze zasažených oblastí, aby v maximální možné míře dodržovali základní hygienická pravidla. Měli byste si důkladně mýt i dezinfikovat ruce, používat dostupné ochranné pomůcky a minimalizovat přímý kontakt s kontaminovanou vodou a bahnem. Buďte prosím obezřetní v tom, co jíte a pijete. Vodou zasažené potraviny rozhodně nejsou vhodné ke konzumaci a v případě zasažení vodního zdroje je třeba využít náhradních zdrojů pitné vody nebo vody balené.

Důležité jsou v této etapě informace. Řiďte se proto doporučeními, která například v souvislosti se sanacemi obydlí, zdrojů pitné vody atp. najdete na webových stránkách krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví ČR či na obecních úřadech.

MUDr. Zdeněk Velikovský,
ředitel KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

  
Informační letáky ke stažení

Pravidla základní hygieny při záplavách

Postup při likvidaci plísní v zaplavených budovách

Postup při sanaci zatopené studny

Leptospiróza - nebezpečí nákazy