Informace k závodům na ploché dráze

Od 17. února 18. hodiny do 18. února 19. hodiny bude uzavřena Okružní ulice od Rudolfovské po Trocnovskou. Důvodem je pořádání mezinárodních závodů v ploché dráze na ledě na rybníku Kamenný u Škodovky. Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města České Budějovice je vydáváno po projednání s Policií, správcem komunikace, správcem objížďkových komunikací a Dopravním podnikem města.

Této jistě velmi zajímavé akce se týká dopravní omezení včetně objížďky, obojí bude řádně označeno a zabezpečeno ve smyslu příslušné vyhlášky.