Informace k životnímu prostředí, co se děje, zajímavosti...

     Informace, které jste zde očekávali a nenalezli, hledejte dále pod odborem ochrany životního prostředí:

především informace k hospodaření s odpady v rámci zákona 185/2001 Sb., k ovzduší, ke kácení stromů, k našim dalším aktivitám.

Také v sekci formuláře naleznete potřebné žádosti k dalšímu jednání na odboru ochrany životního prostředí (povolování vodních děl, vyjadřování ke stavbám, vynětí ze zemědělského půdního fondu, rybářské lístky a otázky hospodaření v lesích,povolování kácení stromů, schvalování svodů hospodářských zvířat,vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a mnoho dalšího.

Na úřední desce naleznete oznámení týkající se životního prostředí , například  opatření  Krajské veterinírní správy v chovu včel v boji s morem včelího plodu, vydaná rozhodnutí oddělením vodního hospodářství, vyvěšené připomínkování k tzv.EIA, tedy k posuzování vlivů staveb na  na životní prostředí a další.

Dotace neboli granty přidělované na podporu ochrany životního prostředí se vyhlašují v sekce dotace a žádosti se podávají elektronicky v e- dotacích.

 

Co se děje, zajímavosti...:

 

Článek: Je na čase rozloučit se s dobou plastovou.

 

Článek o správném krmení vodního ptactva.

 

 

Nedopalky cigaret - všudypřítomný kousek odpadu ohrožují vegetaci měst a parků

Odhazování nedopalků = sociálně akceptovatelná forma znečišťování veřejného prostoru - páchají značnou škodu na životním prostředí. Kam padnou, tam tráva neroste. Tedy, roste, ale pomaleji a méně.

Vědci (tým botaniků z městečka Cambridge) přišli na to, čím odhozené nedopalky ohrožují vegetaci měst a parků. Letos se  vědci z Anglia Ruskin University podívali na to, jak vlastně mohou „vajgly“ škodit zelené vegetaci. Kromě toho, že se   jeden špaček z bioplastu acetátových vláken se na místě rozkládá desítky let mají nedopalky „zničující“ efekt na klíčení semen trav a jetelů.

Přítomnost cigaretových špačků snižuje úspěch rozmnožování trav o 27 %, klíčení semen o 10 % a délku výhonků o 13 %. Odhozené vajgly jsou prostě takový pomalý neselektivní herbicid.

A stejně působí i rozkládající se nevykouřené cigarety.

Jílky (lipnicovité trávy) a jetel plazivý, na které působí látky obsažené v nedopalcích zvláště ničivě, patří mezi rostliny pokrývající zelené plochy měst.

Pokusme se všichni zvýšit obecné povědomí o tom, že nedopalky cigaret páchají značnou škodu na životním prostředí.

 Čerpáno z ekolistu.cz

Stránka byla upravena 6. 11. 2019.