CVIČENÍ

Cvičná výstavba mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží v r. 2018

Dne 26.4. 2018 byla provedena na Jiráskově nábřeží v úseku ulic Husova - Klavíkova v Českých Budějovicích cvičná výstavba mobilní protipovodňové bariéry. Jednalo se o výstavbu poloviny délky stěny. Předchozí cvičení výstavby bylo provedeno v roce 2014 a to v části Jiráskovo nábřeží a ulice Plzeňská. Tentokrát se procvičila druhá polovina stěny. Jednalo se také mimo jiné i o cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení proběhlo v rámci jednoho dne.

Cvičení se zúčastnili a výstavbu provedli vybraní zaměstnanci statutárního města České Budějovice, HZS Jihočeského kraje, osm jednotek SDH obcí (JSDH obcí Čejkovice, Srubec, Dobrá Voda, Rudolfov, Mokré, Staré Hodějovice, Nové Homole, Jankov), příslušníci Celní správy ČR - Celního úřadu pro Jihočeský kraj, Policie ČR, Městská policie České Budějovice.

Důvodů k realizaci cvičení bylo několik, zejména prověření funkčnosti bariéry, vycházející z provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry, dále potřeba, aby si každý z cvičících osvojil proces výstavby a v případě reálné situace optimálně reagoval, ale také logistické zabezpečení (převoz mobilní části bariéry, zajištění techniky k manipulaci s materiálem) a další organizační záležitosti.

   

 

Výjezdní zasedání Bezpečnostní rady ORP České Budějovice

Dne 1. dubna 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání Bezpečnostní rady ORP České Budějovice, kterého se zúčastnili mj. primátor Jiří Svoboda a náměstek Petr Podhola a které proběhlo v administrativní budově Jaderné elektrárny Temelín. Po řádném zasedání následovala prohlídka elektrárny s výkladem.

Cvičení "ZÓNA 2015"

Cvičení proběhlo 22. - 24. září 2015. Tématem bylo řešení simulované havárie na Jaderné elektrárně Temelín s vyhlášením krizového stavu a to zejména v souvislosti s procvičením činnosti orgánů krizového řízení kraje a obcí s rozšířenou působností, složek integrovanného záchranného systému a dalších subjektů zařazených do Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín. Statutární město České budějovice v zóně havarijního plánování není, ale počítá se s aktivací příjímacího střediska pro evakuované z této zóny a to v objektu Sportovní haly, dle platné dokumentace.

Cvičná výstavba mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží v r.2014

Dne 29. 4. 2014 byla provedena na Jiráskově nábřeží a Plzeňské ulici v Českých Budějovicích cvičná výstavba hrazení mobilní protipovodňové bariéry. Oproti původnímu záměru postavit celou délku stěny téměř 1,9 km bylo po vyčíslení nákladů a zvážení dalších faktorů přistoupeno k realizaci optimalizovaného řešení, tedy k výstavbě poloviny ze šesti úseků. Výstavba, demontáž a základní uložení materiálu proběhlo během jednoho dne. Výstavba byla zároveň cvičením složek integrovaného záchranného systému.

Již v r. 2013 byla vytvořena skupina řízení výstavby bariéry z řad pracovníků magistrátu města České Budějovice, která byla teoreticky i prakticky vycvičena na krátkém úseku stavby. Bylo ale nutné procvičit takový rozsah stavby, který by komplexně prověřil logistiku a nový systém výstavby založený na systémovém využití složek IZS ČR, dalších pracovníků magistrátu města a s tím související organizaci včetně týlové zabezpečení. Stavbu prováděli zaměstnanci statutárního města České Budějovice, HZS Jihočeského kraje, osm jednotek SDH obcí kategorie V určených pro ochranu obyvatelstva (JSDH obcí Čejkovice, Dobrá Voda, Jankov, Mokré, Nové Homole, Rudolfov, Srubec a Staré Hodějovice), příslušníci Celní správy ČR - Celního úřadu pro Jihočeský kraj, Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje a Městské policie České Budějovice.

Technika pro zabezpečení převozu a pro manipulaci s mobilní částí byla zčásti zabezpečena HZS Jč. kraje (týlový kontejner, osvětlovací souprava, vysokozdvižná technika na Jiráskově nábřeží) a dále byla nasmlouvána externími subjekty (doprava mobilní části z letiště a zpět, manipulace na letišti a Jiráskově nábřeží).

Činnost cvičících složek skončila demontáží stěny s uložením zpět na přepravní palety. V této fázi došlo dle plánu cvičení k předání stavby externímu subjektu, který zabezpečil paletizaci, odvoz a navezení do úložiště. Uvedení pevné části do původního stavu (ošetření a montáž záslepek) se podařilo provést oproti plánu ještě v den cvičení. Ošetření, kompletaci a uložení mobilní části do kontejnerů včetně dodání dokladu o kompletnosti zabezpečil výrobce zařízení, v dalším týdnu v úložišti. Během cvičení bylo výrobcem zařízení dokončeno číslování pevné části hrazení se sloupky. Tato akce generovala časové prodloužení cvičné výstavby, ale do budoucna zásadním způsobem zjednoduší reálnou výstavbu.

Cvičení jednoznačně prokázalo, že výstavba poloviny délky stěny bylo správné rozhodnutí a rozsah stavby splnil účel cvičení, tedy řádné procvičení metodiky, organizace, návyků a dovedností všech zúčastněných složek a pracovníků. Zároveň byly potlačeny negativní dopady na finance a uzavírku. Z těchto zkušeností dále vyplynulo, že bude potřebné a je optimální provádět reálná cvičení v omezeném rozsahu, ale častěji.