Úřední deska

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

§ 15

Dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, poskytuje starosta každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů přede dnem voleb.

Vyvěšeno: 
05.08.2022 - 24.09.2022