Informace o změnách ve vedení linek MHD

1.  Vedení linek 

Linky č. 3, 4, 17 a 104 budou směrem k nádraží vedeny ze zastávky „Poliklinika Sever“ ulicí Rudolfovská,

kde bude náhradní zastávka „Jeronýmova“  místo stávající zastávky „Senovážné nám. - pošta“.

2.  Přemístění zastávek

Zastávka „Nádraží“ –  umístěná u aut. nádraží  bude zrušena.

trolejbusové linky č. 3 a 17 budou odjíždět ze zastávky „Nádraží“ – u hotelu Grand - spolu 

  se stávajícími  linkami (2, 4, 9, 10, 13, 15, 19, 53 a 59) odjíždějícími z této zastávky

autobusové linky č. 1, 4 a 104 budou odjíždět ze zastávky „Nádraží“ – u Komerční banky -  spolu

  se stávajícími linkami (11, 12 a 16) odjíždějícími z této zastávky

Výstupní zastávka  v Žižkově ulici  bude též zrušena a přemístěna do Nádražní ulice proti nádražní poště

„Pošta č. 2“

3.  Ve směru od nádraží odjíždějí všechny linky Žižkovou ulicí místo ulicí Průmyslovou.

Doby odjezdů a příjezdů linek MHD uvedené v jízdních řádech se nemění.